Verzekeringen

Garantiecertificaat Erkende Verhuizers

U verhuist binnen Nederland met een Erkende Verhuizer. Dan is automatisch het Garantiecertificaat van toepassing op uw verhuizing.

Het Garantiecertificaat Erkende Verhuizers biedt u als klant de volgende drie belangrijke garanties:

De uitgebreide verhuisverzekering

De Erkende Verhuizer heeft de inboedel voor de klant tijdens de verhuizing binnen Nederland verzekerd tot een bedrag van ten minste  €100.000,00 tegen alle verliezen en materiële schade aan de inboedel zoals nader omschreven in de Algemene Verzekeringsvoorwaarden voor Particuliere Verhuisgoederen. De inboedel is verzekerd op basis van nieuwwaarde. Onder nieuwwaarde wordt verstaan het bedrag dat onmiddellijk voor de schade nodig is om nieuwe zaken van dezelfde soort en kwaliteit aan te schaffen. Bij diefstal van lijfsieraden wordt een maximale vergoeding verleend van  €5.000,00 per gebeurtenis. Bij schade aan zaken bestemd voor handels- en beroepsdoeleinden wordt een maximale vergoeding verleend van €25.000,00 per gebeurtenis. Beide maximale vergoedingen maken deel uit van de totaal verzekerde som. De klant kan de Erkende Verhuizer verzoeken om voor rekening van de klant een aanvullende verzekering af te sluiten voor bestemmingen buiten Nederland, opslag c.q. bewaarneming voor een periode langer dan 30 dagen of voor een hogere dekking dan de hiervoor genoemde €100.000,00 Bij bewaarneming als onderdeel van de verhuizing is de inboedel de eerste 30 dagen verzekerd als bij een verhuizing. Het Garantiecertificaat is tevens de verzekeringspolis.

De verhuisgarantie

Het Garantiecertificaat Erkende Verhuizers biedt u als klant de garantie dat de verhuizing alsnog, met bekwame spoed , door een Erkende Verhuizer zal worden uitgevoerd in het geval de gecontracteerde Erkende Verhuizer wegens faillissement of surseance van betaling niet meer instaat is de verhuizing uit te voeren. Kortom met het Garantiecertificaat Erkende Verhuizers bent u zeker van dat uw verhuizing altijd wordt uitgevoerd.

Aanbetalinggarantie

De aanbetalinggarantie biedt u de zekerheid dat uw aanbetaling tot maximaal 25% van de overeengekomen verhuisprijs door de Organisatie Erkende Verhuizers is gegarandeerd, indien u de verhuizing alsnog door een andere Erkend Verhuizer laat uitvoeren. Deze Garantie is alleen van toepassing als er net als bij de verhuisgarantie sprake is van een faillissement of surseance van betaling van de Erkende Verhuizer en met een maximum van €1.000,00

Al deze garanties worden u exclusief aangeboden door de Erkende Verhuizer. Uiteraard moet u wel aan een aantal voorwaarden voldoen om een beroep te kunnen doen op deze garanties. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.